Ziua Energiei Inteligente la Fagaras

Făgăraș, 22 Iunie

Primaria Municipiului Făgăraș, impreuna cu Orase Energie Romania (OER) a organizat in data de 22 Iunie evenimentul Ziua Energiei Inteligente – Mobilitate Urbana si Eficienta Energetica in comunitati locale, in cadrul Saptamanii Energiei Sustenabile – EUSEW, ocazie cu care dl Radu Andronic a sustinut o prezentare referitoare la rolul, functionalitatea, aspectele tehnice si modul concret de implementare a Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila. La eveniment au participat membri ai diferitelor ONG-uri din domeniul mobilitatii alternative si al energiei durabile, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din Regiunea Centru, reprezentant al ADR Centru si reprezentanti ai institutiilor publice din Făgăraș.

Continue reading

Cel mai bun proiect din tara!

In data de 25 Mai a.c. a fost semnat contractul de finantare pentru proiectul “SOLUTIE MOBILA DE COLECTARE SI INTRETINERE DATE PENTRU SISTEMELE DE TIP ASSET MANAGEMENT”, proiect clasat pe locul 1 in evaluarea tehnico-economica in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acţiunea 2.2.1  „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, proiectul obtinand 97,5 puncte dintr-un total de 100. Beneficiarul proiectului este compania Focality SRL, una dintre cele mai redutabile companii IT&C din Romania, iar valoarea finantarii nerambursabile este de 1.932.999,00 lei.

Continue reading

Cel mai bun Plan de Mobilitate din Romania 2016

Piatra Neamt este singurul municipiu din Romania al carui Plan de Mobilitate Urbana Durabila a fost selectat de reprezentantii Comisiei Europene in lista scurta a celor mai bune proiecte din Europa pentru anul 2016.

Prezenta municipiului Piatra Neamt in aceasta lista scurta este una extrem de meritorie, lista fiind completata de mari metropole europene precum Bruxelles, Berlin, Napoli, Budapesta, Stockholm si Rotterdam.

Continue reading

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului Făgăraș a fost aprobat

sump-2După finalizarea etapei de consultare publică care a conchis cu organizarea unei ședințe publice la Casa de Cultură a municipiului Făgăraș și cu obținerea avizului de mediu din partea APM Brașov, conform prevederilor HG nr. 1076/2004, PMUD Făgăraș a obținut și votul final în consiliul local al municipiului. Astfel, și municipiul Făgăraș intră în rândul orașelor care dețin un astfel de instrument de planificare al modului cum se deplasează persoanele și bunurile în interiorul orașului și modul de abordare al traficului de tranzit care afectează calitatea vieții din oraș. Continue reading

Municipiul Moinesti este singurul municipiu din judetul Bacau care are un Plan de Mobilitate Urbana Durabila

sump-2FIP Consulting a elaborat in perioada septembrie 2015 – martie 2016 Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Moinesti, un instrument de planificare strategica teritoriala, prin care sunt corelate dezvoltarea teritoriala a municipiului Moinesti cu nevoile de mobilitate si transport ale persoanelor, bunurilor si marfurilor. Astfel, Municipiul Moinesti devine singura localitate urbana din judetul Bacau care are un Plan de Mobilitate Urbana Durabila, in conformitate cu noile norme ale Legii 350/2001, ale ghidurilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si ale Comisiei Europene, prin JASPERS. Continue reading

Planul de Mobilitate Urbana Durabila Zalau in consultare publica

sump-1Planul de Mobilitate Urbana Durabila Zalau a intrat in etapa de consultare publica, dupa finalizarea etapei de elaborare, derulata de FIP Consulting in perioada noiembrie 2015 – Mai 2016. In acelasi timp, PMUD Zalau intra in etapa de Evaluare de Mediu, in vederea obtinerii Avizului de Mediu pentru planuri si programe, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1076/2004. Continue reading

FIP Consulting este membru al AMCOR, Asociatia Consultantilor in Management din Romania

Incepand cu data de 16.07.2015, FIP Consulting devine membru al Asociatiei Consultantilor in Management din Romania – AMCOR, cea mai prestigioasa asociatie de profil din Romania, care reuneste zeci de companii de consultanta in management si consultanta strategica din tara.

AMCOR este membru al FEACO Brussels, Federatia Europeana a Asociatiilor de Consultanta in Management, membru al ICMCI, Consiliul International al Institutelor de Consultanta in Management si al UPLR, Uniunea Profesiilor Liberale din Romania.

FIP Consulting a finalizat la sfarsitul lunii Iunie 2015 Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Medias

Concret, planul de mobilitate urbană urmăreşte realizarea unei strategii de dezvoltare a sistemului de transport urban din municipiu, ținând cont de asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile de transport, de îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii transporturilor, dar și de reducerea poluării sonore şi a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie.

Planul de mobilitate va avea ca fundament o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea transportului şi a mobilităţii în municipiul Mediaş şi va cuprinde toate tipurile şi formele de transport: public şi privat, pasageri şi marfă, motorizat şi nemotorizat, în mişcare sau în staţionare. Continue reading

Mediul de afaceri: probleme, potențiale soluții și provocări pe viitor

fipMoinesti, 13 Martie 2015FIP Consulting a fost reprezentata de dl. Radu Andronic in cadrul evenimentului “Mediul de afaceri: probleme, potentiale solutii si provocari pe viitor”, organizat de Primaria Municipiului Moinesti. Printre persoanele care au sustinut prezentari in cadrul evenimentului s-au numarat domnul Viorel Ilie, Primarul Municipiului Moinesti, domnul Cristian Zama, Director Agentia de Devoltare Nord Est, dl. Nicolae Popa Director General Adjunct al Agentiei de Finantare Investitii Rurale (AFIR). Prezentarea FIP Consulting a avut ca tema „Sinergia mediului de afaceri cu autoritatile publice locale in perspectiva programelor de finantare nerambursabila 2014-2020”.

FIP Consulting este partenerul Municipiului Moinesti in elaborarea cererilor de finantare pentru proiectele de investitii ce sunt eligibile in perioada 2014-2020 din instrumente structurale, in baza unui acord cadru incheiat in decembrie 2014.

Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea

FIP Consulting va asigura managementul proiectului pentru R.A. Aeroportul Oradea in cadrul proiectului “Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea”, proiect ce beneficiaza de finantare nerambursabila prin Programul Operational Sectorial de Transport 2007-2013, Axei Prioritare nr. 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport  în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul major de intervenţie 2.4 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”.

Prin acest proiect, aeroportul va beneficia de fonduri europene pentru refacerea şi extinderea pistei existente şi a bretelelor de acces la aceasta, precum şi realizarea unei platforme de îmbarcare-debarcare care să poată asigura staţionarea unui număr de 6 aeronave şi a unui sistem de balizaj luminos. Totodată va fi realizat şi un sistem de iluminat pentru platforma de îmbarcare – debarcare, cu piloni de iluminat echipaţi cu proiectoare, toate aceste lucrări fiind corespunzătoare normelor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) şi Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR.

Proiectul are un buget total de 129.709.555  milioane de lei, din care 81.601.511 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Transport ”2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat şi prin contribuţia R.A Aeroportul Oradea.

Durata contractului FIP Consulting este de 19 luni.

Obiectivul contractului este acordarea de sprijin managerial UIP pentru implementarea efectiva a proiectului, organizarea si realizarea comunicarii, informarii si publicitatii proiectului. Printre obiectivele specifice se numara urmatoarele: Acordarea de sprijin calificat si eficient UIP in managementul proiectului pentru implementarea cu succes a acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului de finantare si Intarirea capacitatii institutionale si administrative a Beneficiarului.