All posts by admin

Primaria Municipiului Bucuresti – Instalatie de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti

pmb-siglaPRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI – “Servicii de consultanta în vederea elaborarii caietelor de sarcini pentru contractele de asistenta tehnica si asistenta pentru managementul de proiect si asistenta in derularea procedurilor de achizitie publica pentru proiectul strategic de investitie “Instalatie de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti”

Continue reading Primaria Municipiului Bucuresti – Instalatie de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti

Ambulatoriu Spital Judetean Giurgiu – Infrastructura de sanatate la standarde europene

În conformitate cu legislaţia în vigoare, spitalele judeţene de urgenţă trebuie să aibă în componenţa lor cabinete de ambulatoriu integrat. În structura organizatorică a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, există aprobat un asemenea ambulatoriu, dar este puţin funcţional, având cabinete separate, în locaţii şi pavilioane diferite ale spitalului, unele funcţionând împreună în aceleaşi locaţii, activitatea medicală fiind îngreunată. Continue reading Ambulatoriu Spital Judetean Giurgiu – Infrastructura de sanatate la standarde europene

Municipiul Moinesti este singurul municipiu din judetul Bacau care are un Plan de Mobilitate Urbana Durabila

sump-2FIP Consulting a elaborat in perioada septembrie 2015 – martie 2016 Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Moinesti, un instrument de planificare strategica teritoriala, prin care sunt corelate dezvoltarea teritoriala a municipiului Moinesti cu nevoile de mobilitate si transport ale persoanelor, bunurilor si marfurilor. Astfel, Municipiul Moinesti devine singura localitate urbana din judetul Bacau care are un Plan de Mobilitate Urbana Durabila, in conformitate cu noile norme ale Legii 350/2001, ale ghidurilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si ale Comisiei Europene, prin JASPERS. Continue reading Municipiul Moinesti este singurul municipiu din judetul Bacau care are un Plan de Mobilitate Urbana Durabila

Planul de Mobilitate Urbana Durabila Zalau in consultare publica

sump-1Planul de Mobilitate Urbana Durabila Zalau a intrat in etapa de consultare publica, dupa finalizarea etapei de elaborare, derulata de FIP Consulting in perioada noiembrie 2015 – Mai 2016. In acelasi timp, PMUD Zalau intra in etapa de Evaluare de Mediu, in vederea obtinerii Avizului de Mediu pentru planuri si programe, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1076/2004. Continue reading Planul de Mobilitate Urbana Durabila Zalau in consultare publica

FIP Consulting este membru al AMCOR, Asociatia Consultantilor in Management din Romania

Incepand cu data de 16.07.2015, FIP Consulting devine membru al Asociatiei Consultantilor in Management din Romania – AMCOR, cea mai prestigioasa asociatie de profil din Romania, care reuneste zeci de companii de consultanta in management si consultanta strategica din tara.

AMCOR este membru al FEACO Brussels, Federatia Europeana a Asociatiilor de Consultanta in Management, membru al ICMCI, Consiliul International al Institutelor de Consultanta in Management si al UPLR, Uniunea Profesiilor Liberale din Romania.

FIP Consulting a finalizat la sfarsitul lunii Iunie 2015 Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Medias

Concret, planul de mobilitate urbană urmăreşte realizarea unei strategii de dezvoltare a sistemului de transport urban din municipiu, ținând cont de asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile de transport, de îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii transporturilor, dar și de reducerea poluării sonore şi a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie.

Planul de mobilitate va avea ca fundament o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea transportului şi a mobilităţii în municipiul Mediaş şi va cuprinde toate tipurile şi formele de transport: public şi privat, pasageri şi marfă, motorizat şi nemotorizat, în mişcare sau în staţionare. Continue reading FIP Consulting a finalizat la sfarsitul lunii Iunie 2015 Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Medias

Mediul de afaceri: probleme, potențiale soluții și provocări pe viitor

fipMoinesti, 13 Martie 2015FIP Consulting a fost reprezentata de dl. Radu Andronic in cadrul evenimentului “Mediul de afaceri: probleme, potentiale solutii si provocari pe viitor”, organizat de Primaria Municipiului Moinesti. Printre persoanele care au sustinut prezentari in cadrul evenimentului s-au numarat domnul Viorel Ilie, Primarul Municipiului Moinesti, domnul Cristian Zama, Director Agentia de Devoltare Nord Est, dl. Nicolae Popa Director General Adjunct al Agentiei de Finantare Investitii Rurale (AFIR). Prezentarea FIP Consulting a avut ca tema „Sinergia mediului de afaceri cu autoritatile publice locale in perspectiva programelor de finantare nerambursabila 2014-2020”.

FIP Consulting este partenerul Municipiului Moinesti in elaborarea cererilor de finantare pentru proiectele de investitii ce sunt eligibile in perioada 2014-2020 din instrumente structurale, in baza unui acord cadru incheiat in decembrie 2014.

Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea

FIP Consulting va asigura managementul proiectului pentru R.A. Aeroportul Oradea in cadrul proiectului “Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea”, proiect ce beneficiaza de finantare nerambursabila prin Programul Operational Sectorial de Transport 2007-2013, Axei Prioritare nr. 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport  în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul major de intervenţie 2.4 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”.

Prin acest proiect, aeroportul va beneficia de fonduri europene pentru refacerea şi extinderea pistei existente şi a bretelelor de acces la aceasta, precum şi realizarea unei platforme de îmbarcare-debarcare care să poată asigura staţionarea unui număr de 6 aeronave şi a unui sistem de balizaj luminos. Totodată va fi realizat şi un sistem de iluminat pentru platforma de îmbarcare – debarcare, cu piloni de iluminat echipaţi cu proiectoare, toate aceste lucrări fiind corespunzătoare normelor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) şi Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR.

Proiectul are un buget total de 129.709.555  milioane de lei, din care 81.601.511 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Transport ”2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat şi prin contribuţia R.A Aeroportul Oradea.

Durata contractului FIP Consulting este de 19 luni.

Obiectivul contractului este acordarea de sprijin managerial UIP pentru implementarea efectiva a proiectului, organizarea si realizarea comunicarii, informarii si publicitatii proiectului. Printre obiectivele specifice se numara urmatoarele: Acordarea de sprijin calificat si eficient UIP in managementul proiectului pentru implementarea cu succes a acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului de finantare si Intarirea capacitatii institutionale si administrative a Beneficiarului.

O noua investitie in domeniul TIC- SC GIRONAP PROD SA va beneficia de finantare nerambursabila

Computer LabIn data de 10.06.2014 societatea GIRONAP PROD SA din Onesti a fost instiintata de aprobarea cererii de finantare pentru dezvoltarea infrastructurii TIC si acces la internet broadband, valoarea totala a proiectului fiind de 121.115 lei. In cadrul proiectului, societatea GIRONAP Prod SA va realiza investitii in domeniul infrastructurii TIC, a retelei de internet broadband, cu scopul cresterii competitivitatii economice a firmei. Valoarea finantarii nerambursabile este de 90% din cheltuielile eligibile.

Modificare in mecanismul de decontare al cererilor de plata

Business ChartIn data de 02.06.2014 a intrat in vigoare OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, care prevede, printre altele, urmatoarele aspecte:

(i) pentru a beneficia de mecanismul decontarii cererilor de plata beneficiarii, altii decat cei prevazuti la art. 5 si 6, au obligatia de a-si plati integral contributia proprie aferenta facturilor incluse in cererea de plata;

(ii) pentru a pune in aplicare prevederea de la punctul (i), la cererea de plata va fi anexata si dovada platii contributiei proprii;

(iii) dupa efectuarea verificarii cererii de plata, Autoritatea de Management vireaza beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile si contravaloarea TVA considerata neeligibila, aferenta cheltuielilor eligibile, in termen de 3 zile lucratoare de la momentul la care aceasta dispune de resurse in conturile sale.

 

Cu alte cuvinte, beneficiarii finantarilor nerambursabile care opteaza pentru mecanismul cererilor de plata vor trebui sa depuna in contul de trezorerie deschis special pentru derularea decontarilor sumele aferente contributiei acestuia din totalul sumelor facturilor pentru care se va solicita cererea de plata.