All posts by admin

Dezvoltarea si modernizarea Trotustex in scopul cresterii competitivitatii economice SMIS 38533

TITLU PROIECT “Dezvoltarea si modernizarea Trotustex in scopul cresterii competitivitatii economice” SMIS 38533
BENEFICIAR TROTUSTEX SRL
VALOARE TOTALA PROIECT 3.874.784 LEI
VALOARE NERAMBURSABILA 1.211.170 LEI
PROGRAM DE FINANTARE Programul Operaţional Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013 Axa prioritară 1 – 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” – Domeniul major de intervenţie D.1.1. „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special al IMM”, Operatiunea „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”- operaţiunea pentru întreprinderi mari”
OBIECTIV PROIECT creşterea competitivitatii companiei prin achizitionarea de echipamente de productie de ultima generatie
REZULTATE Cresterea sustenabila a cifrei de afaceri si a numarului de angajati, cresterea exporturilor intreprinderii, in urma achizitiei de echipamente de productie specifice industriei textile, cum ar fi: Masini de cusut – 228 buc (Masina liniara de cusut, cusatura rigida, 1 ac, 4 functii – 110 buc), Masini speciale de termolipire – 4 buc, Masina de croit automata – 1 buc + 2 Plottere
SERVICII PRESTATE Servicii de consultanta in vederea obtinerii finantarii nerambursabile, elaborarea Planului de afaceri, servicii de management de proiect

Reabilitarea infrastructurii rutiere Oraș Gura Humorului SMIS 12809

TITLU PROIECT Reabilitarea infrastructurii rutiere Oraş Gura Humorului” SMIS 12809
BENEFICIAR ORASUL GURA HUMORULUI
VALOARE TOTALA PROIECT 8.417.713 LEI
VALOARE NERAMBURSABILA 6.666.153 LEI
PROGRAM DE FINANTARE Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane
OBIECTIV PROIECT creşterea nivelului calităţii infrastructurii de transport în oraşul Gura Humorului în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii, reducerea timpului de transport, evitarea  blocajelor şi fluidizarea traficului pentru o dezvoltare durabilă a oraşului prin reabilitarea unui număr de 16 străzi
REZULTATE  16 strazi reabilitate prin intermediul proiectului: Crai Nou, Crizantemelor, Emil Racoviţă, Gării, Mărăşeşti, Moldovei, Orizont, Pescarilor, Sf. Maria, Stadionului, Sulina, Unirii, Victoriei, Vasile Lupu, Viitorului, Zorilor.  Pe strada Voroneţ se va amenaja o pistă de biciclişti în lungime de 1200 m
SERVICII PRESTATE Elaborare Studiu de Fezabilitate conform HG28/2008, inclusive studii de teren si consultanta preliminara in vederea obtinerii finantarii nerambursabile