Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea

FIP Consulting va asigura managementul proiectului pentru R.A. Aeroportul Oradea in cadrul proiectului “Extindere si modernizare suprafete aeroportuare la Aeroportul Oradea”, proiect ce beneficiaza de finantare nerambursabila prin Programul Operational Sectorial de Transport 2007-2013, Axei Prioritare nr. 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport  în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul major de intervenţie 2.4 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”.

Prin acest proiect, aeroportul va beneficia de fonduri europene pentru refacerea şi extinderea pistei existente şi a bretelelor de acces la aceasta, precum şi realizarea unei platforme de îmbarcare-debarcare care să poată asigura staţionarea unui număr de 6 aeronave şi a unui sistem de balizaj luminos. Totodată va fi realizat şi un sistem de iluminat pentru platforma de îmbarcare – debarcare, cu piloni de iluminat echipaţi cu proiectoare, toate aceste lucrări fiind corespunzătoare normelor Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (ICAO) şi Reglementărilor Aeronautice Civile Române RACR.

Proiectul are un buget total de 129.709.555  milioane de lei, din care 81.601.511 lei constituie finanţare nerambursabilă acordată de Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial „Transport ”2007-2013, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat şi prin contribuţia R.A Aeroportul Oradea.

Durata contractului FIP Consulting este de 19 luni.

Obiectivul contractului este acordarea de sprijin managerial UIP pentru implementarea efectiva a proiectului, organizarea si realizarea comunicarii, informarii si publicitatii proiectului. Printre obiectivele specifice se numara urmatoarele: Acordarea de sprijin calificat si eficient UIP in managementul proiectului pentru implementarea cu succes a acestuia, in conformitate cu prevederile Contractului de finantare si Intarirea capacitatii institutionale si administrative a Beneficiarului.