FIP Consulting a finalizat la sfarsitul lunii Iunie 2015 Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Medias

Concret, planul de mobilitate urbană urmăreşte realizarea unei strategii de dezvoltare a sistemului de transport urban din municipiu, ținând cont de asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la serviciile de transport, de îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii transporturilor, dar și de reducerea poluării sonore şi a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie.

Planul de mobilitate va avea ca fundament o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea transportului şi a mobilităţii în municipiul Mediaş şi va cuprinde toate tipurile şi formele de transport: public şi privat, pasageri şi marfă, motorizat şi nemotorizat, în mişcare sau în staţionare.

Principalele probleme referitoare la funcționarea sistemului de transport urban în municipiul Mediaș, identificare urmare a desfasurarii interviurilor, au fost:

 • Lipsa facilităţilor pentru pietoni și bicicliști, precum și starea de degradare a trotuarelor
 • Starea tehnică necorespunzătoare a reţelei stradale
 • Deficiente în funcţionarea și operarea serviciilor de transport în comun, afectate de infrastructura stradală deficitară
 • Lipsa unei variante de ocolire, care să devieze traficul greu care tranziteaza municipiul.

Cu ajutorul modelului de transport a fost analizată performanța sistemului existent de transport urban:

 • Parcursul total al vehiculelor este de 91,6 milioane vehicule-km, iar timpul mediu al pasagerilor aferent tuturor deplasărilor efectuate în anul 2015 pe reţeaua modelată este de 2,362 milioane vehicule-ore
 • Viteza medie de parcurs variaza intre 27,5 km/h pentru autoturisme si 24,9 km/h pentru vehicule articulate
 • Numărul de călătorii generate în ora de varf este de aproximativ 6.500 pentru autoturisme şi 500 pentru vehiculele de transport marfă şi autobuze
 • Parcursul mediu creşte odată cu masa maximă autorizată a vehiculelor, respectiv de la 3,3 km pentru autoturisme la 8,4 km pentru vehicule articulate o Durata medie a unei călătorii efectuate cu autoturismul este de 7,2 minute, în ora de varf AM.

Străzile cu cele mai mari deficiențe în materie de fluență a circulației sunt:

 • Strada Titus Andronic, în zona trecerii la nivel cu calea ferată;
 • Străzile Hermann Oberth şi Cloşca;
 • Strada Avram lancu;
 • Străzile Gării și strada Lucian Blaga;
 • Strada Baznei;
 • Strada Mihai Viteazul.

Prin PMUD Mediaş se propune eficientizarea sistemului urban de transport, având în vedere nevoile şi priorităţile de dezvoltare spaţială ale oraşului, având ca ţintă următoarele obiective:

 • Transportul în comun: eficientizarea acestuia prin furnizarea unei strategii de creştere a calităţii, securităţii, integrării şi accesibilităţii serviciilor de transport în comun care acoperă infrastructura, materialul rulant şi serviciile;
 • Transportul nemotorizat: creşterea gradului de deplasare utilizând mijloace de transport nemotorizate prin crearea unei infrastructuri dedicată pietonilor şi bicicliştilor, separată de traficul greu motorizat, menită să reducă timpii de deplasare şi să crească calitatea vieţii cetăţenilor;
 • Siguranţa rutieră urbană: creşterea siguranţei rutiere prin prezentarea de acţiuni dedicate îmbunătăţirii siguranţei rutiere bazate pe analiza problemelor şi pe factorii de risc din zonele urbane respective;
 • Transportul rutier (în mişcare şi staţionar): viabilizarea infrastructurii rutiere existente cu scopul reducerii emisiilor poluante prin încurajarea utilizării transportului în comun;
 • Sisteme de transport inteligente: stabilirea unui sistem integrat pentru toate modurile de transport şi servicii de mobilitate, atât pentru călători, cât şi pentru marfă, prin sprijinirea formulării unei strategii, prin implementarea politicilor şi prin monitorizarea fiecărei măsuri concepute în cadrul planului de mobilitate urbană durabilă.

Strategia generală include trei direcţii de acţiune:

 • Dezvoltarea serviciilor şi facilităţilor aferente transportului public şi traficului nemotorizat, cu scopul atingerii obiectivelor de sustenabilitate la nivelul mobilităţii urbane;
 • Investiţii în creşterea calităţii şi/sau stării tehnice a infrastructurii rutiere, care oferă cea mai bună valoarea a banilor şi care îndeplinesc obiectivele operaţionale;
 • Stabilirea unui regim adecvat de întreţinere a activelor infrastructurii stradale;

Au fost incluse şi intervenţii legate de creşterea gradului de siguranţă, în special pentru sectoarele de străzi şi intersecţiile pentru care s-a înregistrat un număr crescut de accidente în perioada de referinţă analizată precum şi recomandări privind amenajarea de spaţii de parcare, acolo unde există o cerere semnificativă pentru acest tip de amenajări.

Realizarea Planului de Mobilitate Urbana pentru Municipiul Medias a durat aproximativ 6 luni si a urmarit toate recomandarile ghidurilor in domeniu privind bunele practici in intocmirea de planuri de mobilitate, recomandate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice sau de reprezentantii JASPERS/Comisia Europeana.

Modelul de Transport a fost dezvoltat pe baza analizelor situației existente cu privire la tiparele de călătorie existente și va fi utilizat la evaluarea proiectelor individuale propuse, cât și pentru evaluarea întregului plan general de mobilitate.

Modelul de transport este un model de macrosimulare în patru etape, calibrat și validat la standardele internaționale acceptate si are urmatoarea structura:

Modelul reprezintă structura deplasărilor pe Origine, Destinație și scopuri de deplasare în anul de bază 2015 și pentru anii de perspectivă 2020 și 2030 și a fost dezvoltat utilizând o platformă software de macrosimulare a traficului.

La construcția modelului s-au utilizat informațiile disponibile având ca sursă Master Planul General de Transport al României.

Pentru mai multe informatii: www.primariamedias.ro