Municipiul Moinesti este singurul municipiu din judetul Bacau care are un Plan de Mobilitate Urbana Durabila

sump-2FIP Consulting a elaborat in perioada septembrie 2015 – martie 2016 Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Moinesti, un instrument de planificare strategica teritoriala, prin care sunt corelate dezvoltarea teritoriala a municipiului Moinesti cu nevoile de mobilitate si transport ale persoanelor, bunurilor si marfurilor. Astfel, Municipiul Moinesti devine singura localitate urbana din judetul Bacau care are un Plan de Mobilitate Urbana Durabila, in conformitate cu noile norme ale Legii 350/2001, ale ghidurilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si ale Comisiei Europene, prin JASPERS.

Mai mult, Municipiul Moinesti este primul municipiu din regiunea Nord-Est, care nu are statut de resedinta de judet, dar care are deja elaborat acest Plan de Mobilitate Urbana Durabila.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila are ca tinta principala imbunatatirea accesibilitatii locuitorilor, a mobilitatii acestora, precum si buna integrare a diferitelor moduri de transport. Obiectivele Planului de Mobilitate urbana sunt: asigurarea accesului tuturor cetățenilor către opțiuni de transport care facilitează accesul la destinații și servicii esențiale, inclusiv opțiuni de transport nepoluante, îmbunătățirea siguranței și securității cetatenilor in trafic, reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie, îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri și creșterea atractivității și calității mediului urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general.

În mod concret, Planul de Mobilitate Urbana Durabila Moinesti propune investitii in valoare de peste 19 milioane euro pentru perioada 2016-2030, pentru care ar putea atrage finantari nerambursabile intre 6 si 10 milioane de euro prin Programul Operational Regional 2014-2020  Axa 3 “Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea 3.2 “Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”. Investitiile propuse prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila vor viza: reabilitarea infrastructurii rutiere, sustinerea transportului public in comun prin investitii in propunerea de noi trasee si modernizarea statiilor de autobuz, amenajarea de noi zone pietonale si piste pentru biciclisti, amenajarea si modernizarea trotuarelor si aleilor pietonale, precum si masuri pentru cresterea sigurantei in trafic si a pietonilor.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila Moinesti a trecut de etapa de Evaluare de Mediu si are Avizului de Mediu pentru planuri si programe, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1076/2004 emis de APM Bacau.

Pentru FIP Consulting, PMUD Moinesti reprezinta inca un proiect finalizat cu succes in domeniul Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila, Moinestiul facand parte dintr-un portofoliu de proiecte ce cuprinde in momentul de fata 10 municipii: Medias, Sebes, Dej, Moinesti, Fagaras, Odorheiu Secuiesc, Slobozia, Zalau, Piatra Neamt si Lugoj.