Plan de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului Medias

Municipiul Mediaş, al doilea municipiu din judeţul Sibiu, este situat în centrul României, aşezat pe ambele maluri ale râului Târnava Mare, la intersecţia paralelei 46010’7” latitudine nordică, cu meridianul 24021’8” longitudine estică. Distanţa faţă de Sibiu, reşedinţa judeţului, este de 56 km, faţă de Bucureşti de 340 km, Braşov 160 km şi la 75 km de Tg. Mureş.

medias-4medias-2medias-3medias-1

Suprafaţa administrativă a municipiului Mediaș, inclusiv satul apartinator Ighisul Nou, este de 6.260,6 ha, având o populație de 43.369 locuitori în anul 2011, în scădere față de 55.153 locuitori în anul 2002.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Medias are ca obiectiv general identificarea de măsuri de îmbunătățire a desfășurării transportului public si a circulației de vehicule și pietoni pe rețeaua stradală, în concordanță cu obiectivele Programului Operațional Regional 2014-2020, ale POIM 2014-2020 dar și în conformitate cu obiectivele strategice la nivel european cu privire la mobilitatea urbană a pasagerilor și mărfurilor.

PMUD Mediaș urmărește realizarea unei strategii de dezvoltare a sistemului de transport urban din municipiu având în vedere următoarele obiective minimale:

  • Asigurarea accesului tuturor cetățenilor către opțiuni de transport care facilitează accesul la destinații și servicii esențiale;
  • Îmbunătățirea siguranței și securității transporturilor;
  • Reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie;
  • Îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri; și
  • Creșterea atractivității și calității mediului urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general.