Planul de Mobilitate Urbana Durabila Zalau in consultare publica

sump-1Planul de Mobilitate Urbana Durabila Zalau a intrat in etapa de consultare publica, dupa finalizarea etapei de elaborare, derulata de FIP Consulting in perioada noiembrie 2015 – Mai 2016. In acelasi timp, PMUD Zalau intra in etapa de Evaluare de Mediu, in vederea obtinerii Avizului de Mediu pentru planuri si programe, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 1076/2004.

Planul de Mobilitate Urbana Durabila pentru Municipiul Zalau este un instrument de planificare strategica teritoriala, prin care sunt corelate dezvoltarea teritoriala a municipiului Zalau cu nevoile de mobilitate si transport ale persoanelor, bunurilor si marfurilor si are ca tinta principala imbunatatirea accesibilitatii locuitorilor, a mobilitatii acestora, precum si buna integrare a diferitelor moduri de transport. Obiectivele Planului de Mobilitate urbana sunt: asigurarea accesului tuturor cetățenilor către opțiuni de transport care facilitează accesul la destinații și servicii esențiale, inclusiv opțiuni de transport nepoluante, îmbunătățirea siguranței și securității cetatenilor in trafic, reducerea poluării sonore și a aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie, îmbunătățirea eficienței și rentabilității transportului de persoane și bunuri și creșterea atractivității și calității mediului urban în beneficiul cetățenilor, economiei și societății în general.

Prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila Zalau sunt propuse investitii in valoare de peste 62 milioane euro pentru perioada 2016-2030, pentru care ar putea atrage finantari nerambursabile intre 20 si 28 milioane de euro prin Programul Operational Regional 2014-2020  Axa 4 “Sprijinirea Dezvoltarii Urbane Durabile”. Investitiile propuse prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila vor viza: reabilitarea infrastructurii rutiere, sustinerea transportului public in comun prin investitii in autobuze noi, informatizarea sistemului de transport si modernizarea statiilor de autobuz, amenajarea de noi zone pietonale si piste pentru biciclisti, amenajarea si modernizarea trotuarelor si aleilor pietonale, precum si masuri pentru cresterea sigurantei in trafic si a pietonilor, masuri pentru cresterea accesibilitatii traficului de marfa in zonele industriale si sustinerea realizarii unui terminal intermodal in zona Garii.

Documentul elaborat poate fi consultat de toti cetatenii interesati pe site-ul Priamariei Zalau www.zalausj.ro la sectiunea Anunturi Publice, precum si pe pagina de facebook a proiectului www.facebook.com/pmudzalau.