POLITICA DE PARCARE – COMPONENTA OBLIGATORIE

In conformitate cu Ghidul Solicitantului POR 3.2 si 4.1 se introduce obligativitatea prezentarii de catre beneficiarii aplicanti (municipii si orase) a unui nou document de politica la nivel local: POLITICA DE PARCARE pentru aria de impact a proiectului propus, aprobata la nivelul Consiliului Local. Acest document va fi necesar pentru toate proiectele de mobilitate urbana finantabile prin POR 2014-2020\Axa 3.2 si 4.1.

Politica de parcare la nivelul proiectului este un document diferit de Regulamentul de Parcare pe care orasul/municipiul il are in functiune si este diferita de analiza privind parcarile din cadrul Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila.

FIP Consulting va elabora incepand cu luna Septembrie Politici de parcare pentru municipii si orase interesate sa pregateasca si sa sustina proiecte destinate imbunatatirii mediului urban prin proiecte de mobilitate durabila.

Pentru oferte accesati catalogul electronic SEAP »