Primaria Municipiului Bucuresti – Instalatie de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti

pmb-siglaPRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI – “Servicii de consultanta în vederea elaborarii caietelor de sarcini pentru contractele de asistenta tehnica si asistenta pentru managementul de proiect si asistenta in derularea procedurilor de achizitie publica pentru proiectul strategic de investitie “Instalatie de tratare termica si valorificare energetica a deseurilor municipale din Municipiul Bucuresti”

În domeniul infrastructurii de mediu şi protecţiei mediului, prin Tratatul de Aderare la UE, România şi-a asumat îndeplinirea unor obligaţii privind implementarea acquis-ului European de mediu. Programul Operațional Infrastructura mare a fost aprobat de UE in data de 10.07.2015, iar proiectul “INSTALAŢIE DE TRATARE TERMICĂ ŞI VALORIFICARE ENERGETICĂ A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI” va fi lansat şi promovat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020- Axa prioritară 3 – “Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor” ce are ca prioritatea de investiţie „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România”.

In cadrul acestui proiect, FIP Consulting furnizeaza servicii de asistenta in achiztii publice, constand in elaborarea documentatiilor de achizitie publica pentru doua mari contracte (asistenta tehnica in pregatirea proiectului si servicii de management de proiect), asistenta in evaluarea ofertelor in calitate de experti cooptati, cooperarea cu reprezentantii JASPERS in pregatirea si aprobarea documentatiilor de referinta, asistenta in relatia PMB si Autoritatea de Management a POIM 2014-2020.

“INSTALAŢIE DE TRATARE TERMICĂ ŞI VALORIFICARE ENERGETICĂ A DEŞEURILOR MUNICIPALE DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI” este cel mai important proiect din Romania care va fi finantat in domeniul Protectiei Mediului – Managementul Deseurilor in perioada 2014-2020, avand o valoare estimata a investitiei de 200 M euro.