Categorii

Serviciile generale FIP Consulting, pot fi grupate in urmatoarele 6 mari categorii:

 1. Servicii de consultanta in vederea obtinerii de finantare nerambursabila pentru proiectele de investitii ale beneficiarilor publici si/sau privati
  1. Identificarea surselor si a programelor de finantare
  2. Realizarea auditului de eligibilitate: analiza eligibilitatii solicitantului, identificarea obiectivelor de investitii
  3. Conceperea si realizarea proiectelor: studii de oportunitate, cereri de finantare, planuri de afaceri, planuri de marketing, studii de (pre)fezabilitate, analize tehnice si economico−financiare, proiecte tehnice, analize financiare, analize cost−beneficiu, analize socio−economice, analize de risc si senzitivitate
  4. Realizarea dosarului Cererii de finantare si depunerea acesuia la Autoritatile de Management/Organismele Intermediare
  5. Asistenta in comunicarea cu AM/OI pe perioada evaluarii proiectului, realizarea si redactarea de raspunsuri la solicitarile de clarificari
  6. Asistenta beneficiarului in perioada precontractuala dupa obtinerea acordului de finantare si pana la momentul semnarii contractului de finantare: asistenta in intocmirea dosarului cu documente suport, completarea contractului de finantare, verificarea datelor din contractul de finantare, reactualizarea anumitor calendare (implementare, achizitii, rambursari).
 2. Servicii de consultanta pentru managementul proiectului si asistenta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursabila
  1. Planificarea activitatilor si impartirea responsabilitatilor intre beneficiar si echipa externa de management de proiect
  2. Pregatirea elementelor de informare publicitate obligatorii, anterioare achizitionarii serviciilor suport
  3. Stabilirea comunicarii cu ofiterul de implementare din cadrul AM/OI
  4. Realizarea rapoartelor de progres (trimestrlale, anuale, finale), in conformitate cu prevederile contractului de finantare
  5. Realizarea cererilor de plata si/sau cererilor de rambursare, in conformitate cu prevederile contractului de finantare
  6. Monitorizarea si controlul furnizorilor de servicii, bunuri si/sau lucrari, contractati in cadrul proiectului de finantare in vederea respectarii graficului de implementare si a obiectivelor si indicatorilor proiectului
  7. Monitorizarea implementarii proiectului din punct de vedere tehnic
  8. Realizarea sedintelor echipei de proiect mixte (beneficiar – consultant extern), la nivel lunar sau saptamanal ori sedinte extraordinare
  9. Reactualizarea graficului de implementare in cazul in care apar intarzieri
  10. Comunicarea cu ofiterii de implementare si financiar ai AM/OI in vederea bunei implementari ai proiectului de finantare.
 3. Servicii de proiectare (faza SF-PT)  pentru lucrari de infrastructura : retele de apa, retele de canalizare, modernizare drumuri comunale si orasenesti, regularizari cursuri de apa, infrastructura turistica – partii de schi, infrastructura IT&C, infrastructura mare de transport (drumuri nationale, aeroporturi, porturi).
 4. Servicii de consultanta in dezvoltarea de strategii si consultanta pentru afaceri: elaborarea de Strategii de Dezvoltare, Planuri de afaceri, politici de marketing, planuri de investitii, atat pentru autoritati publice, cat si pentru beneficiari privati.
 5. Asistenta tehnica
 6. Asistenta si consultanta in domeniul achizitiilor publice: elaborarea rapoartelor de specialitate, memoriilor justificative, necesare demararii procedurilor de achizitie publica, elaborarea documentatiilor de achizitie publica – fisa de date, formulare, model contract si caiet de sarcini, asistenta autoritatii contractante in derularea procedurilor de evaluare (tehnica, financiara si/sau juridica), asistenta in formularea de raspunsuri ale autoritatii contractante pentru eventualele solicitari de clarificari si contestatii, asistenta in sustinerea autoritatii contractante cu opinii juridice in cazul contestarii rezultatelor procedurilor de achizitie publica in instanta.

FIP Consulting este o companie de consultanta avand certificare ISO 9001:2008 privind calitatea serviciilor prestate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *