Ziua Energiei Inteligente la Fagaras

Făgăraș, 22 Iunie

Primaria Municipiului Făgăraș, impreuna cu Orase Energie Romania (OER) a organizat in data de 22 Iunie evenimentul Ziua Energiei Inteligente – Mobilitate Urbana si Eficienta Energetica in comunitati locale, in cadrul Saptamanii Energiei Sustenabile – EUSEW, ocazie cu care dl Radu Andronic a sustinut o prezentare referitoare la rolul, functionalitatea, aspectele tehnice si modul concret de implementare a Planurilor de Mobilitate Urbana Durabila. La eveniment au participat membri ai diferitelor ONG-uri din domeniul mobilitatii alternative si al energiei durabile, reprezentanti ai autoritatilor publice locale din Regiunea Centru, reprezentant al ADR Centru si reprezentanti ai institutiilor publice din Făgăraș.

Municipiul Făgăraș deja implementeaza masuri propuse in Planul de Mobilitate Urbana Durabilă Făgăraș, acest document fiind aprobat de Consiliul Local in anul 2016. PMUD propune investiții care ar putea atrage finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020  Axa 3 “Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea 3.2 “Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor”. Investițiile propuse prin Planul de Mobilitate Urbana Durabila vor viza: amenajarea de noi zone pietonale si piste pentru bicicliști, amenajarea si modernizarea trotuarelor si aleilor pietonale, reabilitarea infrastructurii rutiere, susținerea transportului public in comun prin investiții in propunerea de noi trasee si modernizarea stațiilor de autobuz, precum si masuri pentru creșterea siguranței in trafic si a pietonilor.